menu
KioTio

Se la Esperanta asocio estus tre riĉa, ĉu vi pensas ke la Esperanto sukcesus kiel internacia lingvo?

Mi parolas pri riĉa Esperanta asocio ĉar eble ili povus pagi reklamojn, ktp kaj fari multege da aferojn por konatigi la lingvon.

Pablo Busto antaŭ 6 jaroj

Ĉu per socio vi celas diri la esperantistoj? Tiam, eble jes (aŭ almenaŭ iomete pli).

Se per "socio" vi celas diri uea aŭ alia asocio, mi pensas ke ne.

Marco antaŭ 6 jaroj

Mi parolas pri UEA

Anaso antaŭ 6 jaroj

Bedaŭrinde ne, pro la psikologiaj reagoj, kiujn personoj ĝenerale emas havi, ĉi tie priskribitaj de Claude Piron.

SteloEnLaEsperantujo antaŭ 9 monatoj *

La sukceso de Esperanto kiel internacia lingvo ne estas sole dependa de la riĉeco de la Esperanta asocio, sed estas multekosta demando kun multaj kromaj faktoroj. Jen kelkaj el ili:

Komerco kaj Ekonomio: Ekonomiaj kaj komercaj interrilatoj inter landoj povas esti gravaj faktoroj por la disvastigo de lingvo. Se internacia komunikado, komerco kaj negociaj interkonsentoj estus faciligitaj per Esperanto, tio povus helpi en ĝia disvastigo.

Aldoneco kaj Facileco: Unu el la avantagoj de Esperanto estas ĝia relative simpla gramatiko kaj regula vortfarado, kio povas faciligi lernadon. Tamen, la aldoneco estas ankaŭ grava. Se sufiĉe da homoj lernus Esperanton por ĝi estu utile uzebla, tio plifaciligus ĝian disvastigon.

Kultura Konekto kaj Interkomprenado: Lingvo ne nur estas praktika ilo, sed ankaŭ portas en si kulturan identecon kaj komprenon. Se Esperanto povus funkcii kiel komuna lingvo por interkomprenado inter diversaj kulturoj, tio povus kontribui al ĝia sukceso.

Subteno de Regantoj kaj Organizaĵoj: Se regantoj de diversaj landoj aŭ internaciaj organizoj rekonos kaj subtenos la uzadon de Esperanto, tio povus altigi ĝian statuson kaj uzadon.

Kapablo por Komunikado kaj Evoluado: Lingvo estas vivanta afero, kaj ĝia kapablo evolui, adaptiĝi kaj respondaĵi al novaj bezonoj estas grava. Se Esperanto povas adaptegiĝi al novaj teĥnologiaj kaj komunikaĵaj evoluoj, tio povus helpi ĝian daŭran utilon.

La riĉeco de la Esperanta asocio povus kontribui al kelkaj el tiuj faktoroj, sed ĝi ne estas la sola determinanta. La sukceso de Esperanto dependus de la kunlaboro inter multaj partoj, inkluzive de lingvanoj, kulturoj, teknologio, interkomprenado kaj multaj aliaj aspektoj.